Aisyiyah

PENASIHAT

PUDIYATI

CHUSNIAH

 

KETUA

Dra. Hj. SUMUZANAROFAH, M.Ag

WAKIL  KETUA I

Hj. SUSILOWATI MASYHUR

WAKIL  KETUA II

Dra. ZUMROTUN NISA’

WAKIL  KETUA III

DIYANA MUFIDATI, S.Ag

WAKIL  KETUA IV

Dra. Hj. MUTHOLI’AH, M.Ag

SEKRETARIS

Hj. ASROKHAH, S.Pd, M.Pd

WAKIL  SEKRETARIS

Dra. LILIK RAHMAH, MM

BENDAHARA

Hj. NUK MUDAYATUN, SE

WAKIL  BENDAHARA

Dra.Hj. NUR NADHIROH, M.Pd

 

BADAN PEMBANTU PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH LAMONGAN

 

MAJELIS TABLIGH DAN KEHIDUPAN ISLAMI

Ketua                     : Dra. Hj. MUSLICHAH

Sekretaris              : Dra. Hj. Zaimatus sholihah

Pemegang Kas      : Hj. Maftuhah

Anggota

Nasyiatul Aisyiyah, SE

Hj. Siti Mutmainnah

                                Hadliroh, M.PdI

                                Juwariyah, S.Ag

                                Nurjannah, S.Pd

 

MAJELIS DIKDASMEN

Ketua                     : Hj. MARDHEYAH,S.Pd, M.Pd

Sekretaris              : Hj. Yuli Widdiyati,M.MPd

Pemegang Kas      : Hj. Murtiah

Anggota                 :

Dra. Ratna Nurdiana,MM

                               Muyasaroh

Hj. Aris Rahmawati, S.Pd, M.Pd

Anik setiyawati,S.P

Hj. Munawaroh

Alfiyah, S.Pd

 

MAJELIS PEMBINAN KADER

Ketua                     :  USWATUN HASANAH,SE,S.Pd

Sekretaris              :  Khoiriyah,S.PdI

Pemegang Kas      :  Hj. Lu’luul Khoiriyah

Anggota                 :

Erva Rahmawati, S.PdI

                               Luluk Suhartinah, S.Pd

Isnawati,S.Ag

Eny Nurmawati,SE

                       Siti Shofiah, S.PdI

 

 

  1. MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Ketua                     : LULUK AZULFAH                               081.332.730.850                    35

Sekretaris              : Dra. Nur Rohmah                              081.216.493.088                     36

Pemegang Kas      : Hj. Yamah                                         081.217.482.26                        37

Anggota                 : Hj. Nujum Syamsi                              081.134.785.65                        38

Hj. Shofiah Rahmat                           081.231.342.079                      39

Hj. Kusmawati                                   085.633.513.06                       40

Aulia Siska, S.Sos                               081.233.920.86                       41

Isroim Maghfiroh,SKM                     081.266.661.03                        42

 

 

  1. MAJELIS KESEHATAN

Ketua                     : Hj. SUPANIK, S.Kep Ns,MKes          081.231.665.76                       43

Sekretaris              : Niswatin, S.Sos                                  081.344.240.790                    44

Pemegang Kas      : Hj. Elvy Zuliah                                   081.331.758.500                      45

Anggota                 : dr. Hj. Umi Aliyah,MARS                   081.232.922.42                       46

Dra. Hj. Luluk Suprapti,MM              081.331.848.383                      47

Ansih Khoiriyah,S.ST                          081.259.979.53                        48

Masruroh                                          085.733.931.998                      49

Dian Nurafifah S.ST, M.Kes               085.636.827.31                        50
Hj. Muryani, S.Kep,Ns                       081.330.687.456                     51

 

  1. MAJELIS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ketua                     : MAMIK HIDAYATI                            081.349.766.054                    52

Sekretaris              : Dra Khusnun Niyah, MM                  081.230.964.091                     53

Pemegang Kas      : Hj. Khusniah                                      081.330.769.185                      54

Anggota                 : Siti Hidayah, S.PdI                             081.230.396.722                     55

Munzayati                                         083.857.432.858                     56

Umayah, S.Pd, M.Pd                         081.235.546.330                     57

Siti Hartati                                         081.233.513.419                      58

Shofihah, S.Pd                                   085.706.931.867                      59

 

 

  • MAJELIS HUKUM DAN HAM

Ketua                     : FARIDAH BAHIYAH, SH                    081.330.597.364                    60

Sekretaris              : Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd          081.216.394.552                      61

Pemegang Kas      : Hj. Siti Mu’arofah, S.Ag                    081.230.396.911                      62

Anggota                 : Nikmah Ali,SH                                   081.332.433.424                     63

Ani Muftiroh, S.Pd,M,Ag                               082.143.846.007                     64

Mardliyah                                        081.235.812.193                      65

Nanik Zuroidah, SH                          085.852.957.440                    66

 

  • LEMBAGA KEBUDAYAAN

 

Ketua                     : MUBAIDAH, S.Pd                             085.708.849.914                   67

Sekretaris              : Mar’atus Sholihah,S.Pd                     085.850.134.771                      68

Pemegang Kas      : Sri Sugiarti, S.Pd                                081.357.960.951                      69

Anggota                 : Titin maftuhah, S.Pd                         085.232.717.264                      70

Umiatun, S.Pd                                   081.331.365.683                      71

Ninik Hamikah, S.Pd                          081.231.499.617                      72

Hj. Fatmah                                                                                        73