Pelajar

GEMPAR (Gerakan Kemandirian Pelajar)

“Didunia ini ada 10 rizki yang disediakan Allah untuk hambanya, 9 diantaranya bersumber dari perniagaan”. Kemandirian sudah ditunjukan oleh Rasulullah SAW semenjak beliau masih...
Redaksi
1 min read